Eufor-chef besökte Tchadsvenskar

Den militäre chefen för Eufor i Tchad, general Ganascia, besökte Camp Star och den svensk-finska styrkan under fredagsförmiddagen. Generalen ville veta hur etableringen av den första reguljära styrka han är högste chef över har det i operationsområdet.

General Ganascia samtalar med kompanichef Fredrik Sperling, kontingentschef Peder Ohlsson och Andreas Ahltini på Camp Star. Foto: Mats Laggar/TD01

Ganascia kunde konstatera att campbygget vid Camp Star i Abéché är intensivt. Under de senaste dygnen har tältförläggningar, hygienanordningar och arbetsutrymmen vuxit fram.

Under dagen räknar de ansvariga med att dusch- och tvättutrymmen ska vara i gång. Samtidigt har enheter från kompaniet börjat lösa bevakningsuppgifter i området. Inom några dygn planeras även ett större eskortuppdrag i operationsområdet.