Alla på plats

Under söndagsmorgonen blev TD01 komplett. Alla 202 svenskar och 60 finländare är på plats i Tchad, med undantag för tolv soldater på det svenska transportfartyget m/s Gute med destination Afrika.– Vi har jobbat för detta i över ett år. Det känns naturligtvis fantastiskt att alla är på plats. Nu kan vi ta itu med de uppgifter vi fått, säger kompanichef Fredrich Sperling.

Kompanichef Fredrich Sperling kunde hälsa de sista svenskarna och finländarna välkomna till Tchad. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera

Den svenska missionen i Tchad kan snart inleda sitt uppdrag med full styrka. Svenskar och finländare dominerar det stekheta och nyetablerade Camp Europa, andra nationaliteter i förläggningsområdet är österrikare, irländare och fransmän.

De enda soldaterna i TD01 som ännu inte anslutit är tio svenskar och två finländare. De åker med transportfartyget m/s Gute, som lämnade Norrköpings hamn den 25 februari. Fartyget anländer inom kort till Afrika med den tyngre materielen.

– Nu kan vi påböja arbetet med att planlägga bevakning av camperna i N´Djamena och Abéché och inleda arbetet och planeringen för att få all utrustning på plats inför den förestående 96-milamarschen genom landet till Abéché i östra Tchad, vårt operationsområde, säger Sperling.

– Vi räknar med att förflytta oss i konvoj till operationsområdet redan inom någon eller några veckor. I Abéché med omnejd ska lösa våra uppgifter. Här i N´Djamena handlar det om att acklimatisera oss samt komplettera vår utbildning inför kommande uppdrag.

Som ett led i de förberedelserna ska den tunga materielen på transportfartyget m/s Gute flygas från Kameruns hamnstad Douala till N´Djamena i närtid.

– Vi gör nytta bara genom att vara på plats. Vi är inte i operationsområdet just nu, men vi kan redan nu slipa på vår organisation. Rutiner och färdigheter förfinas, säger Fredrich Sperling.

Samarbetet mellan finländare och svenskar fungerar bra.

– Vi pratar engelska och även lite svenska med varandra. Den finska jägarplutonen är mycket välutbildad och motiverad, säger Sperling.

Fakta om TD01
Den svensk-finska insatsen TD01 består av totalt 262 soldater, övervägande delen svenskar. 219 av dem ingår i det skyttekompani som lyder direkt under Eufors ledning och dess Force commander. Övriga i TD01 är nationella resurser. Chefen för det svensk-finska kompaniet är svenske majoren Fredrich Sperling.