Utredning om missförhållanden i Bergavakten klar

Den 11 januari uppdagades interna konflikter mellan värnpliktiga, misstankar om brott och andra oegentligheter i Bergavakten. En internutredning startades som nu är klar.

Ett ärende är insänt som åtalsanmälan till åklagarmyndigheten för misstanke om brott och tre värnpliktiga kommer att delges beslut om disciplinpåföljd enligt Lagen om disciplinansvar inom Totalförsvaret.

Åtalsanmälan gäller följande punkter:

  • Övergrepp i rättssak
  • Olaga hot
  • Olovlig körning
  • Olovligt brukande av fordon

Den 11 januari avvek även två värnpliktiga från sin tjänstgöring vid vakten och de kommer åtalsanmälas för misstanke om brott mot Lagen om totalförsvarsplikt.