Tchadstyrkan på plats från mars till juni

Från den 10 mars till slutet av juni kommer den svenska Tchad-styrkan att kunna genomföra sina fredsfrämjande uppgifter i landet. Därefter kommer förbandet att återvända till Sverige enligt nuvarande uppdrag till Försvarsmakten.

Inledningsvis kommer Tchadstyrkan att vakta baser och genomföra patruller i huvudstaden N’Djamena och därigenom stödja EU-styrkan EUFOR TCHAD/RCA.

Under de första månaderna kommer förbandet att successivt tillföras fordon och utrustning som gör att de under maj månad kan agera som EUFOR-styrkans brandkårsstyrka i östra Tchad.

Det är under denna period om fyra till sex veckor som Tchad-förbandet har så kallad full operativ kapacitet, men förbandet har möjlighet att bidra till ökad säkerhet i Tchad under hela insatsperioden.

Under juni kommer utrustning och fordon att börja transporteras hem till Sverige eftersom insatsen är begränsad till sex månader. Då kommer förbandet åter att få lösa uppgifter som inte kräver all den utrustning som en uppgift som snabbinsatsstyrka kräver.

– Vårt uppdrag inom EUFOR är att vara tidigt på plats och stödja EU-styrkan under dess etableringsskede. Detta kommer förbandet att kunna göra. Vi har fått ett tydligt uppdrag från riksdag och regering att göra just detta, säger Försvarsmaktens operative chef Christer Lidström.

EUFOR-styrkans uppgift är att skydda flyktingar och civila som utsätts för hot genom att underlätta för humanitära aktörers verksamhet samt genom att skapa möjligheter för återuppbyggnad och ekonomisk utveckling i framförallt östra Tchad.