Snart packat och klart inför Tchad

Personal från Försvarsmaktens Logistik, FMLOG, har sedan slutet av november arbetat intensivt med att packa all materiel inför insatsen i Tchad. Nu är arbetet inne i slutfasen. – Mer än nittio procent av all materiel är packad, säger Gustav Bergholtz, FMLOG.

När containrarna är lastade ställs de ut på gårdsplanen. Foto: Carina Andersson

På den stora asfalterade planen utanför byggnaden där packningen sker, står mängder av containrar staplade. De innehåller allt från sjukvårdsmateriel, utrustning och reservdelar till förbrukningsmateriel som vatten och mat. I området finns också bland annat lastbilar, hjullastare, reservdäck, slamsugare, drivmedelstankar, kylcontainrar och pansarterrängbilar.
– Allt utom ammunitionen packas här, säger Gustav Bergholtz

EUFOR-märkta
Containrarna är EUFOR-märkta och sorterade efter hur de ska fraktas. Majoriteten av dem med båt, en mindre del med flyg.
– Den utrustning som ska flygas ned med första flighten är bland annat vatten, vapen, ammunition, tält, köks- och hygiencontainrar, personlig utrustning och annat man behöver för att komma i gång, säger Gustav Bergholtz.
Han och två av hans kollegor ska också åka med första flyget till Tchad för att vara med och packa upp på plats. 
– Det är bra att vi som varit med och packat materielen också är med och packar upp. Jag tycker att det är kul med logistik och vill gärna åka ut som förrådsman på fler missioner, säger Gustav Bergholtz.
 
Regelverk att följa
Inne i byggnaden råder full aktivitet. Containrar målas med EUFOR-märket, lådor lastas och papper fylls i. När det gäller farligt gods är säkerheten väldigt viktig vid packning och transport.
– Det finns mycket regler kring farligt gods och ska det fraktas med flyg är det väldigt krångligt, säger Stefan Ivarsson, FMLOG.
Containrarna fylls allt eftersom med materiel, packad i så kallade Norgeburar eller i clip-lock lådor av trä. Clip-locklådorna är mindre än vanliga pallar och gjorda för att passa i containrarna. Allt vägs och registreras mycket noggrant så att den som packar upp ska veta exakt vad som finns i varje container, bur och låda.

Ett detektivarbete
All materiel som packas ska också registreras i Lift, som är ett verksamhetslednings- och materielsystem. 
– Den materiel som skickas hit ska vi också hitta i Lift. Men ibland är det svårt eftersom viss materiel är dåligt uppmärkt. Då tar det ett tag att spåra sakerna, det är ett riktigt detektivarbete, säger materielhandläggare Annette Wallin, en av dem som ska åka med till Tchad.
Arbetet med packningen kommer snart att vara avslutat och nu väntar man bara på besked om när förbandet ska åka. Men FMLOG tar sig gärna an liknande uppgifter igen.
– Det här är bara början. Vi får räkna med att våra förband kommer att jobba internationellt, så packning av det här slaget kommer att behövas fler gånger, säger Christer Uppström. 
 
Carina Andersson