Rörliga examensbevis om Tchadstyrkan

Två filmer producerade av informationssoldater efter genomförd filmutbildning vid Försvarshögskolan visar en del av det förband som nu är redo att åka till Tchad.

Filmerna är gjorda av Värnpliktsnytts journalister som examensprov efter genomförd filmutbildning. Utbildningen syftar till krigsplacering i förstärkningsorganisationen vid Försvarsmaktens Informationsstab. Som informationsassistent ska soldaten kunna tjänstgöra som assistent till en informatör vid Försvarsmakten (eller annan informatör inom Krisberedskapsmyndighetens ansvarsområde). I uppgifterna ingår bland annat att sammanställa video och foto för stabsgenomgångar och som extern information om Försvarsmaktens verksamhet.

Förutom filmutbildningen får informationssoldaterna en informatörsutbildning med särskild inriktning mot information i akutfasen av en kris, krig eller stor olycka.
Båda utbildningarna ges av Försvarshögskolan.