"Pulsådern in i operationsområdet"

Skaraborgs flygflottilj, F7, har en viktig funktion i Sveriges uppdrag i den Nordiska stridsgruppen NBG genom flygtransportförbandet ATU C-130. För att NBG-styrkan snabbt ska komma på plats och kunna verka i insatsområdet är det en förutsättning att ATU C-130 fungerar optimalt.

TP 84 är den svenska beteckningen för transportflygplanet C-130 Hercules som har en viktig funktion i Nordic Battlegroup. Foto: Peter Liander/Försvarets bildbyrå

− ATU C-130 är pulsådern in i operationsområdet vid en insats. Förbandet står för alla försörjningstransporter för hela bataljonen, säger Bengt Saleryd, chef för plansektionen på F7.

Flygtransportstyrkan har en viktig funktion i etableringsskedet för att alla ska komma på plats och sedan för att all försörjning av förnödenheter ska fungera som till exempel transporter av mat, vatten och drivmedel. Allt som behövs för att insatsstyrkan ska fungera.

Snabb förflyttning
− ATU C-130 är också en garanti för att snabbt kunna få ut personal ur området om det behövs liksom för att få in förstärkningar vid behov. Förstärkningar handlar inte enbart om att skicka mer personal utan det kan också vara att styrkan stöter på behov av annan utrustning till exempel offensiv kapacitet som måste transporteras till insatsområdet, Därmed är det ytterst viktigt att ATU C-130 finns på plats på den strategiska flygplatsen utanför själva operationsområdet, fortsätter Bengt Saleryd.

Viktig funktion i sjukvårdskedjan
− Vi har en viktig roll inom MEDEVAC vilket betyder att om någon blir skadad förflyttas han/hon i en kedja där ATU C-130 är en viktig länk för att nå fram till kvalificerad sjukvård. Det handlar om säkerhet och trygghet för soldaterna, säger chefen för genomförandesektionen i ATU C-130.

ATU C-130 består till största delen av ordinarie personal på F7 Transport- och Specialflygenhet. Under beredskapstiden är det inte några besättningar som arbetar inom ramen för NBG, förutom vid övningar. Det är först vid en insats som styrkan börjar arbeta med dessa uppgifter. Förutsättningarna för arbetet i NBG i form av hotbild, klimat och infrastruktur varierar också mycket beroende på uppdrag och vart styrkan skickas. På vissa platser måste man ha med sig allt från elverk för att få ström och telefoni till tjänligt dricksvatten. Då krävs det mer resurser för att arbetet ska fungera.

Begränsat antal besättningar
Planen för NBG är att styrkan ska kunna göra en snabb insats på tre månader. För att ATU C-130 ska uppfylla detta krav krävs att personalen roterar eftersom det endast finns ett begränsat antal besättningar till förfogande.

Situationen är pressad och transport- och specialflygenheten behöver fler besättningar om personalen ska kunna fortsätta att utföra uppgifter både inom ramen för ett utökat internationellt engagemang, samtidigt som den ordinarie verksamheten ska genomföras.

Anna Nylén