Pressmöte: ÖB presenterar budgetunderlag

I samband med att Försvarsmakten överlämnar budgetunderlag för 2009 till regeringen inbjuds till pressmöte.

Vid pressmötet medverkar ÖB Håkan Syrén och Försvarsmaktens strategichef Jörgen Ericsson.

Tid: Fredag 29 februari, kl. 13.00
Plats: Högkvarteret, Lidingövägen 24

Anmälan senast 29 februari, kl. 11.00 till Informationsstaben, telefon 08-788 88 88.

För deltagande krävs föranmälan och presslegitimation.