Nysatsning på reservofficerarna

En ny avdelning med uppgift att sörja för rekryteringen av reservofficerare har skapats i Försvarsmakten. Försvarsmaktens nyttjande av reservofficerare ska utvecklas till en integrerad del av den samlade personalförsörjningen i Försvarsmakten.

Reservofficerarna är en personalkategori som under längre tid uttryckt stor oro och undran över sin roll i det nya insatsförsvaret. Många har lämnat sina befattningar i brist på tydlig inriktning och möjligheter till övning i sina befattningar. En ny avdelning i Försvarsmaktens personalstab ska förhoppningsvis ändra på det.

Mats Geijer– Reservofficerarna har under lång tid behandlats illa av Försvarsmakten, trots att de utgör den största personalkategorin. Vi måste få reserverna att känna att de är en del av Försvarsmakten, säger överste Mats Geijer (bilden) som är chef för den nya reservofficersavdelningen.
Geijer är själv reservofficer, rekryterad till Försvarsmakten från näringslivet och har gjort fyra missioner i Kosovo och Afghanistan sedan 2003.

Huvuduppgiften för avdelningen är att arbeta med frågor som rör bland annat rekrytering och utnyttjande av reservofficerare. Den nyinrättade reservofficersavdelningen markerar en nysatsning. 

– Reservofficerarna besitter en mängd olika kompetenser som Försvarsmakten måste kunna disponera. Det är erfarenheter både från den civila och militära sidan som kan nyttjas både internationellt och nationellt. Mitt eget mål är att få fler reservofficerare att söka internationell tjänst, säger Mats Geijer.

Antalet reservofficerare har i samband med Försvarsmaktens ominriktning minskat från omkring 17 000 till drygt 9 500. Målet är att reservofficerarna ska vara en integrerad del av personalförsörjningssystemet.