Ny medalj för insats i krig och fred

Försvarsmaktens nya struktur och uppgifter innebär inte bara förändringar inom den operativa verksamheten. En rad olika anpassningar måste också göras på andra områden. Dit hör bland annat systemet för medaljering. På fredagen beslutade ÖB om ett antal förändringar när det gäller möjligheten att ge medalj för viktiga insatser.

ÖB har beslutat om ett antal förändringar när det gäller möjligheten att ge medalj för viktiga insatser. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera

– Tidigare har ÖB bara haft möjlighet att medaljera personal som är anställd av svenska försvarsmakten i någon form. I och med att vi numera samarbetar med en rad olika nationer, exempelvis inom NBG, behövs också möjligheten att kunna belöna även utländska medborgare för förtjänstfulla insatser som gagnat Försvarsmakten, till exempel en finsk soldat som räddar livet på en svensk, säger örlogskapten Lars Enander vid Protokollet i Högkvarteret.

Gemensam förtjänstmedalj
Försvarsmakten har tidigare delat ut medaljerna Försvarsmaktens förtjänstmedalj och Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser. Nu skapas en gemensam förtjänstmedalj som kan delas ut oavsett vilka förhållande som rådde då insatsen gjordes. Det kan vara vid såväl nationell som internationell verksamhet och handla om insatser under krigsliknande förhållanden eller någon annan form av personliga insatser.

I guld
Försvarsmaktens nya förtjänstmedalj kommer att finnas i ett antal olika varianter. Förtjänstmedalj med svärd kan ges för insatser i strid eller under krigsliknande situationer. Den kommer då att dels finnas i guld och delas ut utifrån följande kriterier: stort personligt mod med fara för eget liv, mycket förtjänstfull ledning av förband under svåra förhållanden, mycket förtjänstfull insats under svåra förhållanden. Den kommer även att kunna ges postumt vid dödsfall i tjänsten. Dels kommer den att finnas i silver och kan utdelas för stort personligt mod eller förtjänstfull insats under svåra förhållanden.
– Medalj utan svärd kan ges för insatser under övriga förhållanden, berättar Lars Enander.

Vid stort mod
Medalj, utan svärd i valören guld, kan tilldelas utifrån följande kriterier; stort personligt mod med fara för eget liv, mycket förtjänstfull insats som gagnat Försvarsmakten, eller förtjänstfulla insatser som gagnat Försvarsmakten. Den kan även ges postumt vid dödsfall i tjänsten. I silver kan medaljen utdelas när det handlar om stort personligt mod eller förtjänstfull insats som gagnat Försvarsmakten.
– I det nya systemet kan vem som helst lämna in förslag på personer som gjort insatser, som skett efter 1 januari 2008 som är värda att medaljera, säger Lars Enander.

Delas ut på nationaldagen
Medaljering kommer huvudsakligen att ske vid två tillfällen per år, 6 juni, i samband med firandet av nationaldagen på Kungliga slottet i Stockholm och i början av november, på lämplig plats i Stockholm. Förslag till möjliga mottagare bör lämnas till ÖB:s medaljberedning före 15 mars respektive 15 augusti.
– ÖB har också beslutat att komplettera bestämmelserna för värnplikts- och reservofficersmedaljerna, så att dessa kan köpas på egen bekostnad, direkt från leverantör, mot uppvisande av betyg, kontrakt eller motsvarande, dock utan att diplom ingår, säger Lars Enander.

Rick Forsling