Mer än bara säkerhet

Den svenska kontingentens uppdrag i Afghanistan består i huvudsak i att bistå de afghanska myndigheterna med säkerhet, utveckling och styrning. Dock händer det ofta att de svenska soldaterna bidrar med mer än bara detta för att hjälpa afghanerna i deras vardag.

Skyttesoldat överlämnar skolmaterial till ett barn som är vid skolan och hjälper till trots skollov. Foto: Fredrik Bojerud, PIO FS14

Genom sina täta patrulleringar inom det svenska ansvarsområdet kommer soldaterna i kontakt med lokalbefolkningen och får en inblick i deras liv. För en vakt- och eskortgrupp blev det en smärre chock när det besökte skolan inom sitt bevakningsområde. Enligt rektorn går över 4.000 pojkar och flickor i den slitna och fattiga skolan när den är öppen (under vintern är skolorna i Afghanistan stängda).

 

Pennor och fotbollar

Gruppen beslöt sig för att bidra med lite med skolmateriel som pennor, små svarta tavlor, fotbollar och lite tidningar. 

 

Rektorn på skolan tackade förtjust och var noga med att påpeka att vad honom ankom så räcker det med att svenskarna är i landet och bidrar till säkerhet och stabilitet. Han sa sig förstå att ISAF:s huvuduppgift inte är att stötta skolor och var därför extra glad att man trots det gjorde sig besvär för barnens skull.

 

Skolans största behov var att få nya tält att ha lektioner i samt stolar och stora svarta tavlor.

 

Säkerhet en förutsättning för utveckling

Om förhållandena kan förbättras även på denna skola, beror det till stor del på att säkerheten och stabiliteten gör det möjligt för afghanska och internationella organisationer att bedriva sitt arbete. För att det ska vara möjligt är ISAF:s och de svenska soldaternas insatser i norra Afghanistan en förutsättning.

 

Text och bild: Kapten Fredrik Bojerud

Press- och informationsofficer, FS14