Materielprojekt ställs in

Försvarsmakten har beslutat att inte fortsätta projekt SEP. Skälen till detta är att det inte finns en internationell samarbetspartner och att Försvarsmakten saknar ekonomiska förutsättningar att fortsätta SEP-projektet på egen hand.

SEP (Splitterskyddad EnhetsPlattform) är ett splitterskyddat enhetsfordon som var avsett att utgöra en gemensam fordonsplattform som bärare av ett stort antal funktioner inom Försvarsmakten.

Projektet påbörjades 1994 med studier av ny teknik och konceptutformningar. I december 2005 biföll regeringen Försvarsmaktens hemställan om utveckling av SEP och sommaren 2006 inleddes det första steget av denna utveckling.

- Försvarsmakten har i dag beslutat att inte fortsätta SEP-projektet. Skälet till detta är att det inte finns någon internationell samarbetspartner och att Försvarsmakten saknar ekonomiska förutsättningar att fortsätta SEP-projektet på egen hand. Enligt tidigare beslut så förutsatte en fortsättning av projektet att det vid årsskiftet fanns ett bilateralt samarbete och delfinansiering från annan partner, annars skall projektet avslutas, säger Leif Nylander, Försvarsmaktens materielproduktionschef.

Utifrån detta har myndigheterna under januari genomfört en fördjupad beredning med utgångspunkt i Försvarsmaktens behov och ekonomiska förutsättningar. Till grund har också den nya strategin för Försvarsmaktens materielförsörjning legat.

- Efter denna ytterligare granskning av projektet och de ekonomiska förutsättningarna har Försvarsmakten beslutat att inte fortsätta projekt SEP och att därmed avstå från att beställa nästa utvecklingssteg. Försvarsmakten avser nu att se över kravbilden för att därefter finna andra fordon på marknaden, säger Leif Nylander. 

Hittills har projektet kostat 950 miljoner kronor sedan det inleddes 1994 och fyra prototyper har utvecklats.