Ljud från ubåtsjakt analyseras på nytt

Försvarsmakten har gett Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, uppdraget att på nytt analysera inspelningar från ubåtsjakten i och utanför Hårsfjärden 1982. En av inspelningarna är den omtalade upptagningen på 3 minuter och 47 sekunder från oktober 1982.

Ubåtsjakt i Hårsfjärden i oktober 1982. Foto: Örjan Björkdahl/Scanpix

Totalt rör det sig om drygt en timmes inspelningar som FOI nu har fått i uppgift att genomföra en fördjupad analys av, alla från oktober 1982.
– Inspelningarna har fått en förnyad aktualitet och Försvarsmakten vill därför bringa klarhet i vad som finns på banden, säger Hans Granlund, stabschef på marintaktiska staben i Högkvarteret.

Ny signal
Mycket av materialet har inte analyserats av FOI sedan 1980-talet. Tekniken och metoderna för att analysera ljudband har förfinats på 25 år.
– FOI ska analysera en för oss ny signal. Det gör vi med hjälp av den senaste tekniken. Vi ska även göra ett omtag på redan analyserat material, säger Matts Gustavsson, chef för institutionen för undervattensforskning vid FOI.

Talar för ubåt
Den omtalade inspelningen av ett misstänkt ubåtsljud från Hårsfjärden i oktober 1982 är en av de ljudupptagningar som ska analyseras på nytt. Mycket talar för att det är en främmande ubåt som hörs på bandet. Inspelningen blev offentlig i december förra året.

Slutrapporten från FOI ska lämnas 12 maj. Därefter ska Försvarsmakten analysera och bedöma resultatet.

» Lyssna på inspelningen från oktober 1982
mp3, 666 Kb