"Knallbra" för norrmän på Ravlunda

Under två veckor övar ett kompani ur den norska Telemarkbataljonen på Ravlunda i Skåne.– Vi behövde öva med våra hjulfordon utan snö. Vi kollade med flera olika skjutfält i Norden, och Ravlunda var det bästa. Vi är imponerade av hur bra ni har fått till det, trots att det var kort om tid, säger rittmester Pål Sandal, assisterande operationsofficer i bataljonsstaben.

"Vi tycker om den svenska gästfriheten" säger Henning (th) och Morten håller med. Foto: Anja Edvardsson/P 7

Samarbetet mellan P 7 och Telemarkbataljonen började 2006, då insatsförbandet IA 06 var uppe och övade tillsammans med norrmännen.
– Vi tänker lika och har väldigt lätt att samarbeta tycker jag. Att öva med en annan nation ger oss större utbyte av vår träning, säger Pål Sandal.
När svenskarna var i Norge pågick en stor övning och svenskarna ingick i den norska bataljonen. Den här gången finns ingen motsvarande övning där norrmännen kan delta, men byta erfarenheter kan man göra ändå.

Lär av varandra
Major Jonas Nilsson var med i Norge, och är den som planerat norrmännens besök.
– Vi har mycket glädje av att samarbeta med Norge. De är ett NATO-förband och deras sätt att leda och agera är precis som de gör i en internationell miljö. De är väldigt duktiga när det gäller stabstjänst och NATO-procedurer. Det kan vi lära oss av, och de kan lära annat av oss, säger han.
Telemarkbataljonen är ett förband med anställda soldater som har mycket erfarenhet från internationell verksamhet.

Grannar här – och där
Just nu har de övat med ett lätt skyttekompani – lätt såtillvida att de har hjulfordon/jeepar och inte stridsfordon. Det kräver en annan slags stridsteknik än om man har tyngre fordon.
– Vi kommer också eventuellt att utbilda ett lätt skyttekompani under 2009. Vi kan lära oss mycket här. Dessutom har de bland annat varit i Afghanistan och vi kan byta erfarenheter, säger major Benny Quick, övningsledare för skarpskjutningen.
Överste Jan Pålsson samarbetade med norrmännen under sin tid som chef för det svenska ansvarsområdet, PRT, i norra Afghanistan. Området näst intill det svenska, Maimana, har norsk ledning.
– Vi är grannar här och vi är grannar där. Dessutom arbetar bland annat norska och svenska soldater tillsammans i den regionala ledningen där. Vi får hjälp av dem och de får hjälp av oss. Vi arbetar i multinationella förband i omvärlden och därför är det bra att vi tränar ihop och byter erfarenheter även hemma. Det här är ett bra exempel på det, säger Jan Pålsson när han träffar det norska förbandet.

"Det är knallbra"
Förutom att tala med officerare och soldater från förbandet passar han även på att pröva den norska kulsprutan. Skytten Erlend visar hur det går till att ladda och skjuta, och sedan berättar han för den svenske översten om sina erfarenheter och uppgifter. Efteråt är han nöjd.
– Översten var flink för att aldrig ha skjutit med den här tidigare. På nära håll träffade han imponerande bra, på längre avstånd var det lite sämre – men det är svårt för alla, säger Erlend, som tycker om att öva i Sverige.
Det gör även hans kollega, skytten Are.
– Det är knallbra. Det är enorma områden med stora möjligheter. Dessutom har allt varit så bra ordnat – det var bara för oss att sätta igång att öva när vi kom hit, säger han.

Anja Edvardsson