I skydd från ovädret

Sikten är bara några meter och snön vräker ner. Vinden blåser med omkring 20 sekundmeter. Jägarbataljonens bergspluton vid Norrbottens regemente I 19 i Boden är på sin första fjällövning, som inte blir helt odramatisk.

I skydd från ovädret i nödbivack. Foto: Arméns jägarbataljon

Arméns jägarbataljon är Försvarsmaktens resurs för strid och underrättelseinhämtning långt in på motståndarens område där andra egna förband inte kan verka.

Arméns jägarbataljon är en flexibel organisation där olika kompetenser, beroende på vilken uppgift som ska lösas, sätts samman till jägarenheter.

Förbandet är lätt utan tunga fordon och har ett litet behov av externt underhåll vilket medger att det med små resurser snabbt kan transporteras inom och utom riket.

Läs soldaternas egen skildring av fjällövningen på www.i19.mil.se