Hög tid söka sommarkurs till sjöss

Intresserad av en äventyrlig sommar i marin miljö? Försvarsmakten och Sjövärnskåren arrangerar sommarkurser för dig som är mellan 15 och 20 år.

Segling med Sjövärnskåren. Foto: Håkan Nyström, Försvarets bildbyrå

Sommarkurserna genomförs på fyra olika platser i Sverige. Grundkursen ger bland annat kunskap i militärt uppträdande, sjukvård, sjösäkerhet, sjömanskap, samband och signalering, navigation och fälttjänst.

Segelfartygskurs
Efter första årets grundkurs finns möjlighet att fördjupa kunskaperna med fortsättningskurser. Efter andra året kan du söka till den segelfartygskurs som genomförs med marinens skonerter Gladan och Falken under tre sommarveckor.

Varje år, under sensommaren, arrangeras dessutom Sjövärnskårens Rikstävlingar, en lagtävling med praktiska och teoretiska moment som knyter an till utbildningen. Pröva din förmåga i sjömanskap tillsammans med kamrater från sommarens olika skolor och läger.

Kostnadsfritt
Sommarkursen är kostnadsfri. Mat och logi ingår. Kostnaden till och från förbandet är det enda som tillkommer. Ansökan ska vara inskickad senast den 15 mars 2008, se länkar till höger.

Det ekonomiska läget i Försvarsmakten gör att endast marinen och Sjövärnskårens sommarskolor arrangeras i år. Under 2009 planerar Försvarsmakten åter att kunna genomföra alla ungdomskurser över hela landet.


Datum för sommarkurserna:
16-25 juni Sommarskola 1 Känsö
26 juni - 14 juli Sommarskola Karlskrona
16 juni - 4 juli Sommarskola 1 Märsgarn
26 juni - 14 juli Sommarskola Lungö
27 juni - 11 juli Sommarskola 2 Känsö
10-28 juli Sommarskola 2 Märsgarn