Hercules med ambulans ombord räddar liv

En livsviktig flygning genomförs på tisdagen i Försvarsmaktens regi. En svårt sjuk patient transporteras från Umeå till Århus i Danmark i en specialutrustad ambulans som körs ombord på ett Herculesplan.

När ambulansen körts ombord surras den och kopplas till flygplanets elförsörjning. Foto: Håkan Brandt

Ambulansen är en av tre i världen som är godkänd för flygtransport med fordonets egna system igång under flygning. De övriga två ambulanserna finns i USA.

Ambulansen körs ombord och ansluts via omvandlare till flygplanets elsystem, vilket gör att behandlingen av patienten kan fortsätta också i luften.

30-tal flygningar
Transportflyget vid Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs har genomfört ett 30-tal flygningar med specialambulansen ombord. I ambulansen finns utrustning för att vårda patienter med svår lung- och cirkulationssvikt.

Efter begäran från sjukvården lyfte ett av flygvapnets Herculesplan från F 7 vid lunchtid på tisdagen.

På Arlanda lastades den Linköpingsbaserade ambulansen ombord, och med den följde specialister från Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Färden gick sedan mot Umeå, där patienten hämtades.

Lyfter mot Århus
Under eftermiddagen ska planet lyfta mot Århus i Danmark. Där ska patienten få fortsatt vård, eftersom ingen ledig vårdplats för tillfället finns i Sverige. Det långa avståndet gör att flygtransport är det enda alternativet.

För svensk del aktualiserades behovet av utrustningen när Socialstyrelsen sökte en möjlighet att transportera hem högisoleringspatienter, exempelvis en biståndsarbetare eller en soldat i utlandsstyrkan som drabbats av en smittsam infektionssjukdom.

För detta ändamål har ambulansen ännu inte behövts, men flera gånger årligen genomförs sjuktransporter liknande den på tisdagen.