Helikoptrar flyger mer 2008

Efter flera år med minskad flygtid kommer Försvarsmaktens helikoptrar få mer tid i luften under 2008.– Helikoptrarna är en mycket efterfrågad resurs och verksamheten är prioriterad i flygvapnet, säger Micael Bydén, ställföreträdande chef för Helikopterflottiljen.

Helikopter 15. Foto: Nina Karlsson/Hkpflj

De senaste åren har en utfasning av äldre helikoptersystem inletts i Försvarsmakten. Helikopter 4 och helikopter 9 ska successivt ersättas av nya. Detta har medfört att den totala flygtidsvolymen successivt minskat.

– Vårt flygtidsbehov överstiger vår möjliga produktionskapacitet. Trenden vi sett de senaste åren har dock vänt, och i år räknar vi med att flyga nästan 50 procent mer än 2007. Ett av de nya systemen, helikopter 15, är igång och flyger allt mer, säger Micael Bydén.
 
De piloter som utbildas för internationella insatser tilldelas den flygtid som krävs för att kunna lösa ställda uppgifter.
– De är prioriterade. Vi ser till att de får den tilldelning de behöver, även om det innebär att andra piloter får flyga mindre, säger Micael Bydén.