Handtag orsakade haveri

Gripenhaveriet vid Vidsel i våras orsakades av utskjutningshandtagets utformning och placering. Den slutsatsen drar Statens haverikommission i sin rapport om händelsen.

Vrakdelar i terrängen av det JAS 39 Gripen som havererade under inflygning vid flygbasen i Vidsel i Norrbotten. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera

Haveriet inträffade den 19 april förra året, under en pågående övning i området. Efter att ha övat dykanfall flög piloten mot Vidsel för att landa. Han fick tillstånd att utföra ett landningsvarv på låg höjd. Kort därefter upplevde han att huven på flygplanet exploderade. Piloten trevade efter utskjutningshandtaget, men hann inte lokalisera det innan han sköts ut ur planet och landade oskadd.

Statens haverikommission, SHK, har utrett varför raketstolen sköts ut ur planet utan att piloten själv drog i handtaget. SHK konstaterar i sin rapport att handtagets utformning, placering och låga hållkraft gjorde att piloten med sina ben och den luftfyllda g-dräkten ofrivilligt pressade handtaget uppåt och utlöste stolen.
– Det var ett väntat besked. Vi antog redan kort efter haveriet att detta var orsaken, säger Johan Svetoft, central flygchef i Försvarsmakten.

Kritik mot kvalitetsarbetet
Haverikommissionen pekar på att brister i konstruktionen av utskjutningshandtaget i JAS 39 Gripen C och D varit kända men inte åtgärdats, och riktar kritik mot kvalitetsarbetet både hos tillverkaren Saab och hos Försvarets materielverk, FMV.
Också Försvarsmakten får kritik för att problemet inte identifierats. Inom loppet av tio år, fram till tidpunkten för haveriet, hade nio avvikelserapporter skrivits om problem med att säkra utskjutningshandtaget när det rubbats ur sitt läge.

– En orsak till att det här inte uppmärksammades mer är att rapporterna varit utspridda under så lång tid. En annan orsak kan vara att problemet skrivits in som ett normalförfarande i de instruktioner vi haft att tillgå för stolen. Där förklaras hur man ska säkra stolen om handtaget oavsiktligt lyfts, säger Johan Svetoft.

En enkätundersökning som besvarats av 123 Gripenpiloter visar att 15 procent upplevt problem med stolsäkringen efter landning. Normalt har inte stolssäkringsproblemen lett till att någon anmälan gjorts, just eftersom problemet var dokumenterat och känt.

Åtgärder vidtas
Försvarsmakten vidtar nu åtgärder för att lättare urskilja mönster i de avvikelser som rapporteras in.
– Vi förändrar just nu hela flygsäkerhetsdatabasen och ändrar kodningen på händelser och orsaken till avvikelser. Det ska göra det lättare att upptäcka problem liknande det här, även om det går lång tid mellan varje rapport, säger Johan Svetoft.

Efter haveriet har tillverkaren Saab gjort prov med förändrade utskjutningshandtag, för att minska risken för vådautskjutning. Försvarsmakten införde också restriktioner och ändrade i piloternas instruktioner för flygning. Utskjutningshandtagen byttes senare ut i de aktuella versionerna av JAS 39 Gripen.

Per Norlin