Gemensamma patruller i oroliga områden

En av de effektivaste metoderna för att skapa en säkrare miljö i det svenska och finländska ansvarsområdet i norra Afghanistan är att patrullera tillsammans med den afghanska polisen och armén.

Gruppchefen Robert med afghanska soldater på höjden bakom sig. Foto: Fredrik Bojerud, PIO FS14

Den svenska skytteplutonen Delta Papa är ett av de förband som har genomfört flest patruller tillsammans med den afghanska nationella armén (ANA). Under plutonchefen kapten Emil Viklunds ledning genomförs en mängd patruller i några av de oroligare delarna i provinsen Balkh.

 

Plutonen består nästan uteslutande av soldater med grundutbildning från Arméns jägarbataljon (AJB), tidigare Norrlands Dragonregemente, K4. Även kapten Viklund är hemmahörande på AJB till vardags.

 

Genomgång och samling

Dagens patrull började med en kortare genomgång på campen innan man åkte ut till den förutbestämda mötesplatsen för att möta upp enheter ur den afghanska armén. Efter en kortare genomgång med ANA tog man sig sedan tillsammans till de byar som valts ut för dagen.

 

Med den afghanska armén följde det även med kroatiska soldater och officerare. Dessa ingår i den grupp av följe- och mentorsofficerare som är kopplade till den afghanska armén. Så det var svenska, afghanska och kroatiska soldater som rullade in i den första byn strax efter klockan 10 på förmiddagen.

 

Orolig historia

Byarna som skulle patrulleras ligger i ett område där det historiskt sett har varit oroligt och det finns goda skäl att visa upp sig och samtidigt hålla kontakten med byborna för att kunna upptäcka eventuella nya oroligheter i god tid.

 

Just den här dagen var det mycket lugnt i byarna. Den största oron byborna kände var de störtfloder som oundvikligen kommer förr eller senare när snön smälter i bergen söder om byarna.

 
Kapten Viklund lovade att försöka hjälpa till med att dela ut sandsäckar som kan nyttjas som barriärer vid flodbädden. Genom att hjälpa till med enklare biståndsprojekt skapar man inte bara drägligare förutsättningar för lokalbefolkningen utan även goodwill runt ISAF och ANA.

 

Tidning som bränsle

Det var många nyfikna som kom fram för att titta och prata med de svenska, afghanska och kroatiska soldaterna. Även ISAF:s trespråkiga tidning som delades ut väckte munterhet. En äldre man skrockade gott för sig själv och sa att den skulle göra gott i kaminen hemma. Han fick snabbt mothugg från en svensk soldat som talar dari som påpekade att det listigaste vore att först läsa tidningen och sedan elda med den. Den äldre mannen skrattade häpet till och sa sedan med en uppgiven suck att han ändå inte kan läsa men lovade att be en läskunnig vän läsa tidningen för honom innan den blev bränsle.

 

Ingen Mulleskola

Efter patrullerna intogs gemensam lunch ute i det fria - där de svenska soldaterna noterade att de var de enda slängde sitt skräp i sina medhavda soppåsar för att ta med tillbaka till campen, övriga lämnade skräpet där de hade suttit. En svensk soldat konstaterade torrt att de tydligen inte hade gått i Mulleskolan och lärt sig ta skräpet med sig.

 

Innan man skildes gick de svenska, afghanska och kroatiska cheferna igenom dagens patruller och enades om att de hade varit lyckade och att man såg fram emot att träffas igen.

 

Text och bild: Kapten Fredrik Bojerud

Press- och informationsofficer FS14