Försvarsmakten har nått målen

Försvarsmaktens reformering och den positiva utvecklingen av myndighetens samlade förmåga har fortsatt under 2007. Försvarsmakten har i allt väsentligt uppnått de mål som staten angav i 2004 års försvarspolitiska beslut. Men det har skett till priset av stora personella och ekonomiska ansträngningar. Det säger ÖB Håkan Syrén i dag i en kommentar till Försvarsmaktens årsredovisning.

Foto: Fredrik Bojerud, PIO FS14

2007 var det sista året i den period som omfattades av 2004 års försvarspolitiska beslut. Försvarsbeslutet innebar en fortsatt reformering mot ett insatsförsvar med omedelbart användbar insatsförmåga, både nationellt och internationellt. Försvarsmakten kan vid utgången av 2007 redovisa att målen i försvarsbeslutet har uppnåtts. Men ÖB konstaterar samtidigt att reformarbetet inte sker problemfritt:

– Vi har lagt en grund, men det innebär inte att reformeringens framgång därigenom är säkrad långsiktigt. Den struktur vi har vid utgången av 2007 är en struktur som har utomordentligt små marginaler, säger ÖB i en kommentar.