Första avtalet klart

SEKO är först ut med nytt löneavtal med Försvarsmakten.

– Försvarsmakten är nöjd med resultatet som nivåmässigt i huvudsak följer det centrala avtalet. Förhandlingarna har förts i en konstruktiv anda utifrån Försvarsmaktens ekonomiska läge, säger Försvarsmaktens förhandlingschef Anna Lind.

Överenskommelsen omfattar tidsperioden 1 januari 2008 till 31 december 2009 och är uppdelad på två revisionstillfällen under år 2008. Vid första revisionstillfället får alla SEKO-medlemmar ett garanterat belopp.

Vid det andra revisionstillfället har ett ekonomiskt utrymme fastställts för fördelning i förhandlingar vid respektive förband. Parternas gemensamma strävan är att utbetalningen av de nya lönerna ska ske under året.