Förberedelser för Tchadinsats fortsätter

Sveriges och EU:s förberedelser för insatsen i Tchad fortsätter som planerat. EU:s inställning är att EUFOR-insatsen i Tchad ska genomföras enligt plan och att styrkan ska vara på plats så snart som möjligt.

EU beslutade på torsdagskvällen sedan säkerhetsläget stabiliserats att förbanden ska sättas in i Tchad. Logistiken för att transportera förbandet och materielen till insatsområdet kräver noggrann planering. Beslutet på torsdagen gör att Försvarsmakten kan forsätta sin planering för att verkställa en utsättning av förbandet TD01.

Sverige planerar att under sex månader bidra med ett skyttekompani med lednings- och underhållsresurser hämtade från Amfibieregementet, Amf 1, samt en specialförbandsenhet. Utöver detta kommer stabsofficerare att placeras vid relevanta staber.

Den största delen av förbandet, som fått beteckningen TD01, rekryterades ur det redan färdigutbildade registerförbandet AM07 som stått i beredskap sedan 1 juli. TD01 består av 202 personer.

EUFOR i Tchad och Centralafrikanska republiken har som huvuduppgift att bidra till att skydda civila, underlätta humanitär verksamhet samt bidra till att skydda FN-personal och säkerställa fri rörlighet för FN-personal.

Insatsen kostar cirka 379 miljoner kronor enligt ett regeringsbeslut den 6 december förra året. Pengarna tas från Försvarsmaktens anslag för internationella insatser.