Soldater och materiel på väg till Tchad

Under måndagskvällen lade fraktfartyget m/s Gute ut från Norrköpings hamn. Ombord på fartyget finns 150 tunga lastkollin – allt från pansarterrängbilar till reparationsutrustning, fältkök och hygiencontainrar.

Löjtnant Gustaf Carlborg är en av de svenska soldater i TD01 som reste med fartyget från Norrköping. Foto: Ida Ling Flanagan/Norrköpings tidningar

Lastfartyget m/s Gute lämnade Norrköping under måndagskvällen.
Foto: Peder Ohlsson
– Per båt skickar vi all den tunga utrustning som vi inte behöver inledningsvis för att bygga upp vår första camp i N'Djamena. Den primära utrustningen, drygt 100 lastkollin, flygs direkt från Sverige till Tchad, säger den svenske chefen för Tchadstyrkan Peder Ohlsson.

Båtresan till Douala i Kamerun beräknas ta uppemot 20 dagar. På båten finns även tio svenskar och två finländare ur TD01.
– När materielen anländer till hamnen i Kamerun möts den av vår egen personal och forslas direkt till stadens flygplats. Där flygs den sedan vidare till Tchad i stora ryska transportplan, Antonov An-124, säger Ohlsson.

Tidigare var planen att forsla utrustningen från Douala med tåg och lastbil den 200 mil långa vägen genom Kamerun till N'Djamena i Tchad.
– Vi valde att i stället att flyga in materielen från Kamerun. På det sättet blir transporten snabbare och säkrare. Vi vinner därmed tid och kan snabbare komma igång med att lösa våra uppgifter, säger Peder Ohlsson.

Mats Laggar
Press- och informationsofficer TD01