De ska skapa rättvisa i Kosovo

I maj tar EU över övervakningen och uppbyggnaden av Kosovo från FN. Förutom soldater bidrar Sverige med ett 50-tal poliser, åklagare och kriminalvårdare. De utbildas nu på Swedint i ett unikt samarbete.

27 personer, varav två letter och fem norrmän, utbildas just nu på Swedint inför insats i Kosovo. Många har varit ute förut men arbetssättet skiljer sig åt om man arbetar för FN eller för EU. Foto: Katja Öberg/Livgardet

Ett 50-tal poliser, advokater, åklagare, kriminalvårdare, tulltjänstemän samt experter från räddningsverket och Folke Bernadotteakademin förbereds för insats i Kosovo. Deras uppgift är att i viss mån styra, men främst stödja, lokala myndigheter i uppbyggnaden av rättssystemet. Det är den första missionen med det syftet och den första i EU:s regi. Den saknar koppling till militära KFOR, även om KFOR och Sveriges deltagande där såklart nämns.

På Livgardet blir kopplingen extra tydlig eftersom den militära styrka som ska åka ner i april utbildas samtidigt som de civila. Michaela Friberg från Folke Bernadotteakademin beklagar att militära styrkor måste finnas i landet men betonar vikten av helhet och förståelse för varandras roller.
– Kosovo utan KFOR finns inte, säger hon.

Viktigast att förstå
Michaela Friberg ägnade en hel dag åt att berätta om Kosovos historia och försöka förklara varför det blivit som det blivit.
– Det viktigaste är att deltagarna förstår hur komplext allting är, snarare än att diskutera lösningar, säger hon.

Kosovo har en hög arbetslöshet och en stor organiserad kriminell verksamhet. Historien är ständigt närvarande och mycket värdeladdad. Alla har en tillhörighet till endera parten i konflikten men detta får inte påverka rättssäkerheten eller uppbyggandet av det övriga samhället.
– För att ett land ska fungera måste rättsapparaten fungera och folket måste tro på den, säger Håkan Svedberg, kurschef från Rikspolisstyrelsen.
Vad är den största svårigheten?
– Att lyckas. Kosovo är så viktigt för serberna. Men det är så viktigt för kosovoalbanerna också, säger han.

Första gången
Kursen är unik. Det är första gången som berörda myndigheter genomför en gemensam utbildning. Det är bra dels för att deltagarna lär känna varandra och lättare tar kontakt på plats, och dels för att de kan dela med sig av resurser och erfarenheter.
– Vi kommer till exempel att ha en föreläsare från tullen som vi inte hade fått om inte de var medarrangörer, säger Michaela Friberg.

Intresset har varit stort. Annika Nyremark är 52 år och arbetar på polisen i Helsingborg. Det här blir hennes första mission, tack vare en annonskampanj om att polisen behöver fler kvinnor i utlandsstyrkan.
– Det, och att jag har en kvinnlig kollega som varit ute, fick mig att söka. Det här kom vid rätt tid i livet. Jag är 52 år och barnen är självgående. Dessutom blir det såklart en stor utmaning att få åka iväg, säger hon.

Enligt EU ska alla som åker gå utbildningen men det är ändå upp till varje land att genomföra den. Hittills har sju länder gjort det, enligt en utbildningsplan som personer från Sverige och Tyskland lagt upp.
Några av deltagarna åker redan om en månad men EU tar över ansvaret från FN först i maj.