Camp Europa tar form

Mullret från den lilla hjullastaren bildar tillsammans med bullret från kylaggregat och elverk en kompakt ljudbild. Lastbilar och andra fordon trängs innanför murarna på ett ännu inte färdigställt Camp Europa.

Svenska soldater reser tält på Camp Europa. TD01 börjar arbetet på plats i N'Djamena i Tchad. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

Under fyra dagar har den svensk-finska deployeringsstyrkan arbetat hårt och intensivt med att iordningställa den svenska delen av Camp Europa utanför N'Djamena. Fordon och containrar har forslats från flygplatsen till campområdet, kablar har dragits och tält har rests. Sakta men säkert växer en camp fram.

Andreas Althini och hans kollegor håller på att lasta svenskt flaskvatten ur en container. Samtidigt skruvar elektrikern Ola Bodén ihop en förlängningskabel som ska ge lyse åt tältförläggningen. Den svensk-finska kontingenten TD01 kommer att få samsas med ett antal andra nationer, däribland Frankrike och Österrike, om det begränsade utrymmet.

Samband med Sverige
Under senare delen av dagen, när den värsta hettan har lagt sig, håller major Robert Forss och kapten Andreas Althini på att rikta in en satellitterminal för att på så sätt få samband med Sverige.
– Kan du rikta antennen lite mer uppåt! ropar Robert Forss genom tältduken medan Andreas Althini försöker finjustera.
– Lite mer höger! fortsätter Robert Forss. Satellitterminalen ger till slut i från sig ett tjutande ljud som bekräftelse på att den fått kontakt med satelliten.

Det är mycket som måste fixas innan resten av kontingenten anländer.
– Det absolut viktigaste är att boendet och hygienanläggningen fungerar som de ska, säger Andreas Althini.

Utanför tältet har mörkret lagt sig och de intensiva ljuden har avtagit. Det enda som hörs är ett monotont brummande från kylaggregaten.

Marcus Olsson