Blivande officerare övar i snö och kyla

188 blivande officerare från olika förband i Sverige examineras just nu i vinterförmåga vid Försvarsmaktens vinterenhet i Arvidsjaur.− De har genomgått utbildningen ”Krigsvetenskap i subarktisk förmåga” säger kapten Roland Fürstenhoff vid vinterenheten.

Bakgrunden är att det numer står inskrivet i kadetternas kursplan att de ska genomgå en vinterutbildning för att bli godkända. Det handlar om snö, mörker, kyla och bristande infrastruktur.

Extremt klimat
Under två veckor har de blivande officerarna, kadetter från Halmstad, Kvarn, Uppsala och Boden, tränats i grunderna i hur människan fungerar i extremt klimat. Teori har blandats med praktik.
Siriuspatrullen, som försvarar Danmarks intressen på Grönland, höll en uppskattad föreläsning på temat. En föreläsning med samer om samernas liv nära naturen genomfördes också.

20 kilometer skidmarsch
Utbildningsveckorna för de 188 kadetterna går mot sitt slut och det är alltså dags för examination:
− Vi vill se att de klarar av att ta hand om en nedkyld kamrat. Efter det följer vinterskjutprov med hjälp av skidor och stavar. Därefter ska de genomföra en 20 kilometer lång skidmarsch med pulka och full utrustning. För att behålla stridsvärdet har de lärt sig att äta och dricka kontinuerligt.
Efter skidmarschen ingår ett moment med snabb förläggningstjänst.
− Det går ut på att man snabbt ska kunna slå läger, sätta upp tält och klara livhanken på en kamrat som exempelvis gått genom isen.

Deltagarna inledde med att lära sig de mest elementära grunderna, med lätt utrustning, för att successivt utsättas för högre svårighetsnivåer.
 
− För att kunna verka i exempelvis Afghanistan förväntas svenska soldater besitta vinterkunskaper. Det kan falla rätt mycket snö där och kvicksilvret kryper stundtals ner under minus 20 grader, säger Roland Fürstenhoff.

Afrika
Enligt Fürstenhoff har det dessutom visat sig att soldater som utbildats i klimat som nöter på både kropp och utrustning klarat sig bättre även vid insatser i Afrika:

− Anledningen är att betingelserna är besläktade. Det krävs nämligen en rejäl dos självdisciplin för att behålla stridsdugligheten vare sig det är minus eller plus 40 grader.

Vinterenheten har hittills i år utbildat 18 internationella officerare i Basic Winter Course, 140 personer från officersprogrammet, officersutbildningen ”Övningsledare vinter”, Luleå Tekniska Universitet samt nu senast specialofficersutbildningens 188 elever.