Värnpliktig misstänkt för narkotikainnehav

En värnpliktig vid Luftvärnsregementet, Lv 6, i Halmstad har polisanmälts misstänkt för innehav och bruk av narkotika. Nu utreder regementet händelsen parallellt med polisen.

Det var genom ett tips som polisen och regementet fick kännedom om att en värnpliktig bevakningssoldat misstänktes ha brukat narkotika. Regementet anmälde ärendet till polisen som nu utreder misstanken.
Samtidigt gör regementet en egen utredning av omständigheterna kring den värnpliktiges narkotikabruk och om det är möjligt för honom att fortsätta sin tjänstgöring.
– Vi ser allvarligt på det här, säger bataljonschef Carl van Duin. Försvarsmakten har nolltolerans mot droger och om en värnpliktig tjänstgör drogpåverkad är det en stor säkerhetsrisk.
I väntan på utredningsresultatet är soldaten avstängd från vakttjänst och vapenhantering. Enligt regementets rättsbefäl är det mycket sällsynt att värnpliktiga ertappas med att använda narkotika. Under de senaste två åren finns inget känt fall på Lv 6.