Våra rutiner fungerade

I samband med beskjutningen av ett svenskt ISAF-fordon i Afghanistan sattes den utbildning, utrustning och uppträdande som finns inom utlandsstyrkan på prov. Vid en första genomgång är slutsatsen att allt fungerade mycket bra.

Foto: Mats Nyström/Combat Camera

Den svenska kontingentens uppdrag i Afghanistan är att bistå de afghanska myndigheterna med säkerhet, utveckling och styrning. Skälet till att dessa uppgifter främst löses med militär personal är att det hela tiden finns en hotbild närvarande. Utöver hotet från Talibaner och andra militanta grupperingar finns det gott om beväpnade kriminella gäng i landet som skapar problem.

Vi är riskmedvetna
De främsta skydden för den svenska styrkan i Afghanistan är dess utbildning, utrustning och uppträdande. 
– Vi är mycket riskmedvetna och har färdiga rutiner för händelser liknande den som inträffade igår, berättar stabschefen överstelöjtnant Per Olsson. Killarna som blev beskjutna agerade enligt den utbildning de har och fordonet klarade av att skydda dem under beskjutningen. Vi är mycket glada att ingen av vår personal kom till skada.

Glatt överraskade
Under kvällen och natten genomfördes avlastningssamtal med de inblandade svenskarna enligt de rutiner som finns och de berättade bland annat att de blev glatt överraskade över hur snabbt förstärkningen kom på plats. Både enheter ur den afghanska polisen och svensk och finska militär personal från Camp Northern Lights anslöt sig till de svenska soldaterna som hade sökt skydd i närheten av det utslagna fordonet.

Polisutredning pågår
Nu pågår en polisutredning som vi givetvis kommer att följa med stort intresse. Redan nu kan vi också konstatera att vårt goda samarbete med den afghanska polisen och andra säkerhetsstyrkor har varit till god hjälp.

Våra rutiner fungerar
– Den förhärskande känslan hos de svenska soldaterna i Afghansistan är att våra rutiner fungerar och jag är personligen mycket stolt över hur väl alla löste sina uppgifter. Den här gången fungerade systemet utmärkt, avslutar överstelöjtnant Olsson.

Kapten Fredrik Bojerud
Press- och informationsofficer FS14