Tolgfors: Ökade internationella insatser

Försvarsminister Sten Tolgfors utlovade ökade internationella insatser i sitt tal vid Rikskonferensen på måndagen.

- Frågan om ett eventuellt svenskt Natomedlemskap är mindre dramatisk än tidigare, sa försvarsminister Sten Tolgfors. Foto: Kim Svensson, Combat Camera

Försvarsministern inledde med att reflektera kring Östersjöns framtid.
– Östersjön är känslig miljömässigt. 50 000 fartyg passerar Gotland årligen. Det finns risk för kollisioner, haverier och incidenter, sa Tolgfors och efterlyste ett vidgat internationellt samarbete för effektivare sjöövervakning.

Utvecklingen i Ryssland är komplex. Samtidigt som landet blir starkare i världen finns inhemska svagheter med bland annat minskande befolkning. Grundbulten är ekonomisk integration och politiskt samarbete, med stor politisk tydlighet när anledning finns till det, sa Tolgfors.

Bättre informationsutbyte
Han efterlyste också ett bättre informationsutbyte när Sverige deltar i Natoinsatser. Under våren kan Sverige komma att ta ställning till ett deltagade i Natos snabbinsatsstyka NRF.
– Frågan om ett eventuellt svenskt medlemskap är i sak mindre dramatisk än tidigare. Tröskeln för medlemskap är lägre än tidigare, men fördelarna med medlemskap är också mindre tydliga än förr, sa Sten Tolgfors.

Tolgfors talade också om ett fördjupat nordiskt samarbete som ”den framtida försvarspolitikens huvudspår”. Han talade också om inriktningen att låta värnplikten bli vilande samt att införa ett tvåbefälssystem i Försvarsmakten.

Ökat internationellt deltagande
Sveriges deltagande i internationella insatser ska öka, och utlandsstyrkans förmåga ska fördubblas, sa Tolgfors vidare.
– Min bedömning är att vi bör överväga, av säkerhets- och effektivitetsskäl, att öka ambitionsnivån för vårt deltagande i Afghanistan. Det kan ske tidigast från 2009.

Inte minst är det viktigt att förbättra sjukvårdsresurserna i Afghanistan, sa Tolgfors, och pekade på de specialutrustade helikoptrar som iordningställs till Nordic Battlegroup.

– Det är för övrigt både intressant och oacceptabelt att vi ser samma brister vid varje internationell insats, helikoptrar, taktisk och strategisk transport.

"Självständig myndighet"
Försvarsministern kommenterade också Försvarsmaktens ekonomi, som fått stor uppmärksamhet de senaste dagarna.

– Försvarsmakten är en självständig myndighet, med fullt ansvar för ekonomi och att hålla budget. Det finns behov av bättre uppföljning, prognos- och analysförmåga samt stärkt finansiell styrning.

Per Norlin