TD01 redo för insats

Den svenska fredsmissionen TD01 är nu redo för insats i Tchad och Centralafrikanska republiken, CAR.– Jag har anmält förbandet som färdigutbildat. Nu avvaktar vi bara EU:s beslut att åka ned, säger förbandets chef Peder Ohlsson.

Den svenska delen i EU:s planerade fredsmission i Tchad och Centralafrikanska republiken står nu beredd. Foto: Combat Camera

Den svenska delen i EU:s planerade fredsmission i Tchad och Centralafrikanska republiken står beredd. Det som återstår för att inleda insatsen är ett igångsättningsbeslut av EU:s utrikesministrar, som samlas till möte den 28 januari.

Eufor består av totalt 4 000 man med soldater från ett flertal EU-länder. Den svenska delen av styrkan är 200 soldater, främst skyttesoldater. I det svenska kompaniet ingår även en finländsk pluton på drygt 60 personer.

Utbildning
Sedan i oktober har det svenska förbandet utbildats vid främst Amf 1 och Livgardet. Förbandet har i huvudsak rekryterats ur det sedan tidigare färdigutbildade registerförbandet Internationella amfibiestyrkan, IAS.

– Vi har tränat på alla de möjliga tänkbara situationer som kan uppstå. Utbildningen har även omfattat sjukvård och studier av sjukdomar, klimat, överlevnad och djurliv, säger Peder Ohlsson.

Stort antal flyktingar
Förbandets ska som en del av Eufor arbeta för att förbättra säkerheten för flyktingar och hjälporganisationer i östra Tchad och de nordöstra delarna av CAR. I östra Tchad lever i dag  uppskattningsvis en halv miljon flyktingar i läger längs gränsen mot Sudan.

Flyktingskarorna består främst av flyende från de senaste årens stridigheter och förföljelser i Darfur, Sudan. I missionsområdet finns även ett stort antal internflyktingar från Tchad och CAR.

Den exakta grupperingen av TD01 i missionsområdet, som sträcker sig längs östra Tchad och in i nordöstra CAR, är ännu inte helt fastställd. Det avgörs av Eufor-styrkans ledning när insatsens sammansättning blivit fastställd.

– Vi ska helt enkelt se till att flyktingarna får ett säkrare liv och att de i en framtid kan återvända till sina hembygder. Vi ska också medverka till att de hjälporganisationer som verkar i området kan arbeta mer ostört. I dag är säkerheten inte tillfredsställande, bland annat beroende på ren kriminell verksamhet och strider mellan väpnade grupper. Det blir vår uppgift att medverka till att stabilisera säkerheten för alla i området, säger Peder Olsson.

Resolution 1778
Eufor-insatsen grundar sig på resolution 1778 i FN:s säkerhetsråd, från den 25 september 2007. FN uppmanade då medlemsländerna i EU att bidra med en fredsstyrka. De lokala regeringarna i Tchad och CAR ställer sig bakom etableringen. Den 21 november 2007 beslutade Sveriges riksdag att bidra med soldater i Eufor.
I Eufor ingår förutom soldater från Sverige och Finland även män och kvinnor från bland annat Irland, Frankrike, Polen och Italien. Sverige är tillsammans med Frankrike det land som först anmält sig klar för insats.

Mats Laggar, PIO TD01