Tchadsvenskar övar med finska kolleger

På Livgardet övar de 200 svenska amfibiesoldaterna från Amf 1 vidare i avvaktan på en planerad insats i Tchad. I veckan samövade svenskarna med sina finska kolleger.– Det är mycket nyttigt. Många småsaker dyker upp som vi kan hitta lösningar på, säger kompanichef Fredrich Sperling.

Samarbete. Fredrik Herlitz övar samarbete med kolleger från Finland. Foto: Mats Laggar

Den 28 januari är det planerat att EU:s utrikes- och försvarsministrar ska fatta det avgörande beslutet att sända en europeisk styrka, EUFOR, till Tchad och Centralafrikanska republiken. Detta för att bidra till en ökad stabilitet och säkerhet i området.

I östra Tchad lever sedan flera år hundratusentals flyktingar från det krigshärjade Darfur i ett flertal flyktingläger. Fredsinsatsen ska även förbättra de olika hjälporganisationernas möjligheter att verka i det oroliga gränsområdet mot Sudan.

Tränar vidare
I avvaktan på det formella EU-beslutet går övningsverksamheten vidare för den svenska delen av EU:s fredsstyrka, TD01. Förbandet är redan färdigutbildat sedan den 11 januari, men övar vidare för att förfina sina färdigheter.

I september uppmanade FN:s säkerhetsråd EU:s medlemsländer att bidra med personal till en fredsstyrka i östra Tchad och nordöstra Centralafrikanska republiken. I november beslutade Sveriges riksdag att bidra med svenska soldater. EUFOR omfattar totalt drygt 3 500 personer. Sveriges bidrag är 200 soldater från amfibiestyrkan, Amf 1.

Teoretiskt övningsspel
I veckan tränade svenskarna med ledningen för den finländska pluton som ska ingå i det svenska skyttekompaniet. I ett teoretiskt övningsspel skulle en styrka flyttas från punkt A till punkt B. Under transporten uppstod olika fiktiva problem som skulle lösas. Allt genomfördes på kommandospråket engelska.

– Det är alltid bra att öva mycket. Inte minst är det viktigt att öva med kolleger från ett annat land. Nu har vi identifierat små problematiska detaljer som vi hittat lösningar på. Det har exempelvis handlat om hur vi lättast säkerställer vår säkerhet under en förflyttning, hur vi får fram mat till soldaterna, hur vi garanterar dem sjukvård, reservdelar och så vidare. Senare ska vi genomföra samma typ av övning ute i terrängen, säger Fredrich Sperling.

Mats Laggar