Sverige och Nederländerna bygger ingenjörbandvagn

Försvarets materielverk, FMV, har tecknat ett kontrakt om att i samverkan med Nederländerna ta fram totalt 16 ingenjörbandvagnar. Det svenska försvaret får sex vagnar för grävarbeten, röjning av minor och för att bygga och ta bort hinder.

Ingenjörbandvagnen bygger på återanvända, begagnade Leopard 2, som byggs om till ingenjörsfordon med multifunktion. Foto: Rheinmetall Landsysteme GmbH

Efter tidigare avbrutna samarbeten med Schweiz och Danmark fullföljdes samarbetet med Nederländerna genom ett kontrakt mellan Sverige, Nederländerna och det tyska företaget Rheinmetall Landsysteme GmbH i Kiel om att ta fram ett multifunktionellt ingenjörsfordon.

Internationellt samarbete
– Efter många turer fram och tillbaka känns det otroligt bra att få till det här samarbetet. Ett internationellt samarbete var enda möjligheten att bekosta projektet, säger Lars Östlund, projektledare på FMV för utvecklandet av den nya ingenjörbandvagnen AEV 3 Kodiak, eller ingenjörbandvagn 120, som är den svenska benämningen.

Alla tekniska krav, underhållssystem, tidsplaner och leverantörens åtaganden har harmonierats med Nederländerna. Allt som inte är specifikt delas 50/50 mellan länderna. Engångskostnader som teknisk dokumentation, underhållsberedning och verifiering är tunga poster när det rör sig om ett fåtal fordon. Genom samarbetet sänks anskaffningskostnaden med 20 procent.
 
Återanvända Leopard 2
Produktionen bygger på att begagnade Leopard 2 återanvänds och byggs om till ett ingenjörfordon med multifunktion. Den ombyggda vagnen bygger på ett chassi som strippas på markverkstaden i Skövde och där funktionerna till 95 procent är likadana på de nederländska och det svenska ingenjörsfordonen. Märkning, radioutrustning med mera är det som skiljer sig åt.

– Efter att vagnen har strippats skickas den till Schweiz där man skär upp fronten och bygger på moduler och fästen för grävarm med mera, säger projektledaren Lars Östlund.
 
Färdiga AEV 3-vagnar kan levereras om cirka tre år. Sverige har beställt sex stycken, Nederländerna tio, och varannan vagn levereras till respektive land.