Stor brand i Mazar-i-Sharif

Under tisdagen rasade en stor brand i den nordafghanska provinshuvudstaden Mazar-i-Sharif. Tack vare hjälp från svensk och tysk ISAF-personal hindrades en total förstörelse av ett helt kvarter.

Foto: FS14

Under tisdagen utbröt en stor brand i ett köpcentrum i centrala Mazar-i-Sharif. Enligt uppgift började branden vid en skadad gasledning. Ett sjuvåningshus och ett fyrvåningshus, som främst bestod av butiker, fattade eld och det var stor risk för att branden skulle sprida sig i hela kvarteret. 

Svenska och tyska ISAF-soldater hjälpte till
Svensk och tysk ISAF-personal skickades till platsen för att bistå polis och brandförsvar med avspärrningar och säkerhet. Den tyska brandförsvarsstyrkan som normalt är förlagd till Camp Marmal öster om Mazar-i-Sharif skickades till platsen för att hjälpa till med släckningsarbetet.

Desperata människor sprang in i de brinnande byggnaderna
Den lokala afghanska polisen hade svårt att hindra människor från att rusa in i de brinnande byggnaderna där de ville försöka rädda sina varor från att förstöras. De svenska och tyska soldaterna kraftsamlade för att ge de tyska brandmännen möjlighet att bekämpa elden genom att hålla människor undan från släckningsarbetet.

Utan ISAF:s hjälp hade skadorna blivit avsevärt större
Tuusentals människor fanns på platsen så det var en riktig utmaning att skapa arbetsro. Den afghanske polistalesmannen Shir Jahn framförde senare under dagen sitt stora tack till det svensk-finska PRT Mazar-i-Sharif och sa att den afghanska polisens bedömning är att hela kvarteret hade brunnit ned om det inte varit för den hjälp som de svenska och tyska ISAF-soldaterna – och då särskilt brandmännen - gav.

Detta är ett mycket lyckat exempel på den nytta som ISAF gör varje dag i norra Afghanistan: att bistå med skapandet av säkerhet, utveckling och styrning.

Kapten Fredrik Bojerud
Press- och informationsofficer FS14

Bild: FS14