Samverkan över gränserna

Under en nyligen genomförd samverkans- och spaningspatrull tog sig ett svenskt MOT via ett nyzeeländskt PRT till en del av svenskarnas ansvarsområde som normalt inte är nåbar vintertid. Det blev en resa med många intressanta möten och utmaningar.

Foto: FS14

En alternativ väg till svåråtkomliga platser

Det svenska militära observationsteamet MOT INDIA genomförde nyligen en 11- dagars patrull genom provinsen Bamyan som ett PRT från Nya Zeeland ansvarar för.

 

-Syftet var dels att samverka kring det långa gränsområde som skiljer ländernas respektive provinser. Dels var patrullen viktig för att kunna nå vissa distrikt i det svenska ansvarsområdet som vintertid är omöjliga att nå fram till norrifrån, berättar MOT-chefen kapten Martin Johansson.

 

Nyzeeländare på Kiwi base.

Efter två dagar och mer än 15 timmars framryckning kunde den svenska gruppen nå Kiwi Base, högkvarteret för det nyzeeländska styrkorna. Väl där genomfördes samverkan, samövning och gemensam patrullering.

 

-Båda nationerna var överens om att ett utökat samarbete skulle vara positivt. Vi lyckades initiera detta och skapa förutsättningar för ett bra fortsatt samarbete, förklarar MOT INDIA:s chef. Nyzeeländarna var mycket gästvänliga och tillmötesgående.

 

Afghanerna positivt överraskade

Efter ett par dagars samverkan fortsatte patrullen in i det egna ansvarsområdet i södra delen av det svenska området. Att lyckas ta sig fram till detta distrikt var viktigt och positivt då de vägar som normalt används norrifrån är blockerade av snö och hela området är svårtillgängligt under vintertid.

 

-Det är viktigt att kunna stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna och den afghanska befolkningen under hela året. De var positivt överraskade av vår närvaro och vi visade att vi verkligen gör vårt yttersta för att stödja dem och kan ta oss till området under hela året, säger kapten Martin.

 

Svenska  militära vinterkunskaper kom till god användning

Under tillbakaryckningen till det svenska ansvarsområdet blev det snöoväder som till och med den svenska fjällvärlden skulle imponeras av. Vädret kan svänga fort i detta område där vägarna passerar på höjder över 3500 meter.

 

-En morgon var temperaturen nere på -31°C och våra svenska vinterkunskaper kom väl till pass. Vägarna hade snöat igen med upp till en meter snö längs vissa sträckor. Lyckligtvis fick vi bra hjälp av lokalbefolkningen och vi lyckades gemensamt öppna vägarna igen efter två dagars arbete. Sammanfattningsvis var detta en mycket lyckad patrull som både skapade goodwill hos våra afghanska samarbetspartners och gav oss både nya vänner och viktiga kontakter hos våra nya zyzeeländska ”ISAF-grannar” i söder, summerar Martin.

 

Text: Kapten Fredrik Bojerud

Press- och informationsofficer FS14

Bild: MOT INDIA, FS14