Räddningsplutonen övade med helikopter

Det börjar som ett lågt muller på avstånd, och samtidigt som rotorbladens taktfasta ljud ökar i styrka dyker en Blackhawk upp ur diset. När helikoptern sänker sig ner mot landningsplattan piskar den upp snö och is.

Räddningsplutonen fick lära sig hur man jobbar runt helikoptern på ett säkert sätt. Foto: Anna Norén

De väntande soldaterna ur räddningsplutonen gömmer sina kameror och hukar mot vinddraget. Helt plötsligt ter sig de svenska pansarterrängbilarna ganska små.
– Vi ska lära oss hur man närmar sig en helikopter och hur man lastar en skadad på ett säkert sätt, säger Christer Lindell, chef för räddningsplutonen. Med vid övningen är också en grupp ur den finska kontingenten.

Kan kalla in helikoptrar vid behov

Den svenska styrkan i Kosovo har idag inga egna helikoptrar, men vid ett nödläge kan andra nationers helikoptrar tillkallas för att evakuera skadade. En av de helikoptrar som kan användas vid en så kallad CASEVAC, Casualty Evacuation, är amerikanernas Blackhawk. Sjukvårdsvarianten kan ta med sex skadade samtidigt, tre på bår och tre sittande. Den har bland annat utrustats med ett system som tar in luft utifrån och förvandlar den till syrgas åt de skadade.
– Det märks att de har tänkt till när de har utrustat den, säger Ronny Toth, förare på en av de svenska sjukvårdsvagnarna.

Camp Victoria från luften

Dagens lektion hålls av den amerikanska personalen på helikoptern. Räddningsplutonen får en introduktion till hur helikoptern fungerar och vilken information som behövs när den ska tillkallas. Sen får de lära sig att arbeta runt den.
– Vi får inte går fram hur som helst, personalen på helikoptern ska komma och leda oss in, säger Ronny Toth.
Tillbaka går soldaterna i nerhukad gåsmarsch med handen på axeln på personen framför.

Först övas momentet med helikoptern avstängd, sen får Blackhawken mullra igång och alla får med svensk personal på båren prova att lasta i och ur den stora maskinen. Hela räddningsplutonen får också en liten provtur och chansen att se Camp Victoria från luften. När helikoptern lämnar svenskarna för dagen flyger den rätt in i solnedgången.


Anna Norén, press- och informationsofficer KS16