Premiär för Fredsstyrkan

För första gången har Försvarsmakten låtit ett TV-team under lång tid följa en utlandsmission. Valet föll på vår styrka i Afghanistan, den mest utsatta och kanske farligaste mission som Sverige just nu deltar i. Resultatet har blivit programserien Fredsstyrkan, ett spännande och närgånget porträtt av ett tiotal individer i det svenska förbandet. Detta kommer att visas i TV4 på bästa sändningstid, under sex onsdagar med start den 16:e januari.

Produktionsbolaget Friday TV har producerat serien Fredsstyrkan för TV4, i samarbete med Försvarsmakten. Foto: Pelle Vamstad/FS13

Programserien väntas följas av mellan 400 000 och 900 000 personer. Produktionsbolaget Friday TV har producerat serien för TV4, i samarbete med Försvarsmakten.

FN-mandat
Den svenska närvaron syftar till att stärka den demokratiskt valda afghanska regeringen genom att i samverkan med afghansk militär och polis skapa säkerhet och lugn i ett land som drabbats av årtionden av krig och konflikt. De svenska soldaterna i Afghanistan ingår i Isaf, en styrka som agerar under FN-mandat under Nato-ledning, på samma sätt som Kfor-styrkan i Kosovo.

Unik serie
– Att vara på uppdrag i ett krigsdrabbat främmande land är något som få svenskar varit med om eller vet något om. Genom Fredsstyrkan får tittarna för första gången möjligheten att följa en grupp svenska soldater inför, under och efter sitt uppdrag, säger TV 4:s programchef Fredrik Arefalk.
Enligt befintliga uppskattningar kommer serien att följas av mellan 400 000 och 900 000 tittare. Det första avsnittet av Fredsstyrkan sändes onsdagen den 16 januari på TV4.

Naturligt steg
– Den svenska militära närvaron i Afghanistan är inte hemlig utan vi är där på uppdrag av Sveriges regering och riksdag. Därför är det också viktigt att den svenska allmänheten får ta del av vad svensk trupp gör där, säger Mats Danielsson, överste och befälhavare för den Afghanistanstyrka som skildras i serien.
– För oss i Försvarsmakten är det naturligt att medverka i moderna samarbeten av denna typ och visa att vår verksamhet tål all sorts granskning, säger Michael Jarl, chef för strategisk kommunikation i Försvarsmakten och ansvarig för samarbetet med TV4.
– Inspelningarna har skett under mycket stor frihet för TV-teamet och med ytterst få restriktioner.

Bonuseffekter
– Om det visar sig att TV-serien ger positiva effekter för Försvarsmaktens rekrytering är det en bonuseffekt av samarbetet. Från Försvarsmaktens sida kan vi dock understryka att vi har ställt upp utifrån vårt intresse att öppet visa en central del av vår internationella verksamhet, avslutar Michael Jarl.
– Jag är övertygad om att svenska folket efter serien kommer att ha betydligt större känsla för hur viktigt vårt fredsarbete i Afghanistan är och hur de olika riskerna ser ut. Dessutom kommer man i serien att få ta del av såväl skratt och humor som allvar, ibland i riskfyllda situationer.