På patrull med LOT Prnjavor

Efter två dagars skön julledighet var det dags för LOT Prnjavor att åka ut och patrullera i området igen. Denna dag besökte patrullen en äldre man i byn Kremna utanför Prnjavor.

LOT Prnjavor besöker en äldre man i byn Kremna utanför Prnjavor. Foto: Försvarsmakten

Mannen hade problem med en väg som har dragits på hans ägor utan hans godkännande, ett problem som tyvärr är ganska vanligt sedan kriget. Ett annat problemområde är återflyttningen till krigsdrabbade områden där husen ofta bebos av andra än de rättmätiga ägarna.

Hjälp med juridisk rådgivning
Det som patrullen kunde bistå mannen med var att hjälpa honom att komma i kontakt med den juridiska hjälporganisationen Vasa Prava. Det är en ideell hjälporganisation som erbjuder juridisk rådgivning gratis.

Följer alltid upp
Den här typen av fall följer patrullen alltid upp för att hjälpa invånarna att komma till rätt instans. Uppföljningen kan ske genom att patrullen besöker invånaren i fråga igen eller så genomförs ett möte med den instansen som invånaren har vänt sig till.