Oplanerad landning med HKP9

En helikopter 9 tillhörande Helikopterflottiljen i Linköping tvingades under torsdagen i samband med en terrängflygning landa med anledning av en gren som slagit in i huvudrotorn.

Incidenter av det här slaget är inget vanligt förekommande, men händer.

Åtgärder som vidtas är inledningsvis att piloterna kuperar helikoptern, stänger av huvudrotorn och tillkallar en tekniker. Teknikern transporteras till platsen för att konstatera eventuella skador på helikoptern.

Inga skador konstaterades och helikoptern kunde återvända till Malmen.