Kvarglömt minne innehöll hemlig information

Ett kvarglömt usb-minne som upphittats på en offentlig dator har överlämnats till Försvarsmakten. Usb-minnet innehåller två hemliga dokument. Försvarsmakten ser allvarligt på att hemliga handlingar på det här sättet kommit på drift och har inlett en utredning.

Det upphittade usb-minnet överlämnades till Försvarsmakten. Foto: Anders Sjödén

Det är tidningen Aftonbladet som på torsdagen överlämnade usb-minnet till Försvarsmakten. Tidningens redaktion hade fått minnet av en privatperson som hittat det kvarglömt i en allmän datorsal i Stockholm.

På minnet finns såväl öppen som hemlig information, bland annat uppgifter om IED- och minhot i Afghanistan. En del av dokumenten rör flera andra länder, bland annat USA.

Strikta regler
Det finns strikta regler om hur hemlig information ska hanteras i Försvarsmakten.
– Vi ser allvarligt på den här typen av slarv. Det handlar ytterst om säkerheten för våra soldater. Juridiskt är det också allvarligt. Vårdslöshet med hemlig handling är ett brott som kan ge upp till sex månaders fängelse, säger överste Bengt Sandström (bilden) på den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST.

Kontaktat Säkerhetspolisen
MUST:s säkerhetskontor har påbörjat en analys av innehållet på usb-minnet för att kunna redovisa en menbedömning, det vill säga en beskrivning av de skador och risker som händelsen kan ha orsakat. 

Försvarsmakten har parallellt kontaktat Säkerhetspolisen för en civil utredning.
Bengt Sandström träffar under fredagen försvarsattachén från berörd främmande nation för att informera om händelsen.

– Vi är tacksamma för att personen som fann dataminnet har sett till att det överlämnas till Försvarsmakten, så att vi kan begränsa skadorna av den eventuella informationsförlusten, avslutar Bengt Sandström.

Ska hållas under uppsikt
Försvarsmaktens regler tillåter lagring av sekretessbelagd information på usb-minnen, men hemlig information får enbart finnas på särskilt utkvitterade minnen, som ska hållas under uppsikt eller förvaras inlåsta i ett klassat säkerhetsskåp.

» Läs mer: Anställd glömde usb-minnet i offentlig dator

 

Fotnot: IED = improvised explosive device, hemmagjord sprängladdning.