Klimatet viktig faktor i säkerhetspolitiken

Svenska soldater förbereder sig just nu för insats i Tchad. Där är vattenbristen en av konflikthärdarna. Klimatfrågan kommer att få allt större betydelse för Försvarsmaktens verksamhet, både här hemma och internationellt, spår utvecklingschef Michael Moore.

Klimatet har blivit en viktig faktor i flera oroshärdar i Afrika, säger Försvarsmaktens utvecklingschef Michael Moore. Foto: Kim Svensson/Combat Camera

För första gången har klimatfrågan fått en egen punkt på agendan vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. På måndagseftermiddagen talar SVT:s meteorolog Pär Holmgren om effekterna av klimatförändringen ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv.

Omfattande flyktingströmmar
–  Inte minst kan vi räkna med omfattande flyktingströmmar om processen inte stoppas upp. Vi får helt enkelt en stor mängd ”klimatflyktingar” vilket får stora säkerhetspolitiska konsekvenser, säger Pär Holmgren.

Han välkomnar att frågan fått så stort utrymme vid Rikskonferensen.
– Det handlar inte längre enbart om att värna vår natur och miljö.

"En ödesfråga"
Försvarsmaktens utvecklingschef Michael Moore håller med.
– Det här är ju en av mänsklighetens stora ödesfrågor, och vi såg ju senast i höstas att klimatförändringen och dess effekter fick stort utrymme i försvarsberedningens rapport. Det är inte den enda stora utmaningen vi står inför, men en mycket viktig fråga.

Sedan slutet av 90-talet har Försvarsmaktens analyser av omvärldsutvecklingen också kommit att omfatta klimatförändringarna.

– Redan i dag ser vi att klimatet blivit en viktig faktor i flera oroshärdar i Afrika, Mellanöstern och Centralasien. Främst är det vattenbristen som kan bli en ytterligare konfliktorsak, vid sidan av exempelvis etniska och religiösa motsättningar. Det är just nu tydligt inte minst i Tchad där vi förbereder nästa internationella insats, säger Michael Moore.

En viktig roll
Också på nationell nivå berörs Försvarsmakten av händelser med koppling till klimatet.
– Stormen Gudrun, där vi spelade en viktig roll med stöd till samhället, är ju ett exempel på de märkliga väderfenomen som uppträtt på senare år, säger Michael Moore.

I den fortsatta samhällsdebatten, med en fortsatt koppling mellan klimatfrågan och säkerhetspolitiken, tror Michael Moore att Försvarsmakten har en viktig roll att spela.
– Vi drar hela tiden nya lärdomar från våra insatser utomlands. Dessutom har vi god erfarenhet av att hantera och bedöma nya hot, där tror jag också vi kan bidra med kunskap.

Per Norlin