Kläder till afghanska barn lindrar vinterkylan

20 kubikmeter vinterkläder från Finland har distribuerats till barn på den afghanska landsbygden under den senaste månaden av svenska och finska ISAF-soldater i norra Afghanistan.

Foto: Fredrik Bojerud, PIO FS14

Brist på kläder till skydd mot kylan

Vintern i norra Afghanistan kan vara mycket hård och det drabbar särskilt barnen som utgör mer än halva landets befolkning. De saknar ofta både vinterskor och ordentliga kläder mot kylan. På initiativ från finsk personal startades en insamling av kläder i Finland. Insamlingen gav ett enormt gensvar. Tusentals klädesplagg samlades in och skickades ned till Mazar-i-Sharif där Sverige leder ett PRT (provinsiellt rekonstruktionsteam).

 

Ett gyllene tillfälle

Kläderna har nu under en månad delats ut i svårtillgängliga byar uppe i bergen och ute på landsbygden. Utöver den uppenbara nytta kläderna kommer att göra för barnen som får dem har utdelningen även gett de svenska och finska militära samverkansteamen ett gyllene tillfälle att få ytterligare kontakt med byledare och religiösa företrädare.

 

Barfota under vintern

Parallellt med utdelningen av barnkläder har en av FS14:s stabsassistenter på eget bevåg (med chefens beviljande) startat en insamling av pengar som skall gå till vinterskor. Hittills har pengar som räcker till över 1000 par vinterkängor samlats in. Med tanke på att det finns barn som är barfota under vintern kan man anta att även dessa gåvor kommer väl tillpass.

 

Konkret skillnad

När ISAF:s arbete i regionen är av långsiktig karaktär kan det vara skönt för alla inblandade att få göra en konkret insats för det afghanska folket i allmänhet och de afghanska barnen i synnerhet.

 

Text och bild: Kapten Fredrik Bojerud

Press- och informationsofficer FS14