Ingen norsk-svensk insats i Darfur

Det blir ingen norsk-svensk insats i det våldshärjade Darfur. Det har ländernas regeringar gemensamt kommit fram till. Orsaken är Sudans motstånd till bidraget.

- Norge och Sverige har under lång tid förberett stöd till FN:s insats i Darfur. Vi beklagar därför att vi tvingas dra tillbaka erbjudandet om ingenjörsförband till Unamid, säger utrikesminister Carl Bildt och utrikesminister Jonas Gahr Störe i ett gemensamt uttalande.

Ingenjörsförband
Sverige och Norge planerade en gemensam insats i form av ett ingenjörsförband, som skulle bygga upp infrastrukturen för fredsstyrkan Unamid, som FN och Afrikanska unionen tillsammans svarar för. Av de omkring 400 soldaterna skulle Sverige bidra med cirka 140.

Övningar med Norge
- Vi har sedan en längre tid varit beredda att åka, efter omfattande förberedelser och övningar tillsammans med Norge, säger Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström, och fortsätter:

- Försvarsmakten kommer nu att överväga andra möjligheter att tillvarata de här soldaternas kompetens. Det kan bli aktuellt att sätta in dem i andra operationsområden, inom ramen för ordinarie rotationer till Afghanistan eller Kosovo.

Tolgfors beklagar
Försvarsminister Sten Tolgfors anser att det är "djupt beklagligt" att det norsk-svenska bidraget stoppats.

- Behovet av en militär insats är betydande. Det humanitära lidandet är oerhört stort, kommenterar Tolgfors i ett pressmeddelande.

Per Norlin