Herculesplan flög för lågt

I samband med en överflygning efter en fällningsövning med en TP 84 Hercules utanför Karlsborg underskreds reglerna för lägsta flyghöjd. Passagen genomfördes på under 5 meters höjd. Händelsen filmades och har nu utretts av Försvarsmakten.

När övningen i Karlsborg var slut ville befälhavaren på Herculesplanet tacka deltagarna och gjorde därför en överflygning på låg höjd. Foto: Försvarsmakten

Händelsen inträffade en fredag i maj förra året. Herculesplanet hade deltagit en övning med Fallskärmsjägarskolan. När övningen var slut ville befälhavaren på planet tacka deltagarna och gjorde därför en överflygning på låg höjd.

Inledde en utredning
Hela händelsen med lågflygningen filmades för Fallskärmsjägarskolans räkning och när händelsen blev känd inledde Försvarsmakten en utredning.

Befälhavaren på flygplanet stängdes av tills vidare. Flygvapeninspektören Jan Andersson ska efter att utredningen nu är klar besluta om eventuella reprimander för besättningen.

Tidigare accepterat
– Före 1990 var flygningar på lägsta höjd i stort sett allmänt accepterade på alla nivåer inom flygvapnet. Ofta gjordes sådana flygningar i samband med avslutning efter en vecka på krigsbas då man ville tacka av kompaniet eller i samband med flyguppvisningar och liknande, säger Johan Svetoft som är central flygchef i Försvarsmakten.

Lågflygningen genomfördes vid flygfältet i Flugebyn utanför Karlsborg. Lägsta tillåtna flyghöjd för TP 84 är under vissa omständigheter 30 meter.