Fredsstyrkan följs i Afghanistan

Det är inte bara hemma i Sverige som många bänkar sig framför tv-apparaterna för att följa FS13:s öden och äventyr i TV4 serien Fredsstyrkan. Även på plats i norra Afghanistan följs programmet med stort intresse.

Foto: Från TV4

Den nuvarande kontingenten i Afghanistan, FS14, har nu möjlighet att de utdrag ur den verksamhet som företrädarna i FS13 bedrev under sommarhalvåret 2007. Intresset är mycket stort bland de svenska soldaterna i Afghanistan. Dels av egen nyfikenhet över hur den vardag de själva lever med porträtteras i tv-serien men lika mycket för att få en bild av vad de anhöriga hemma i Sverige får se.

Mycket kändes igen
Efter första avsnittet var de flesta eniga om att serien gav en ganska bra bild av den verksamhet som bedrivs. Många kände även igen sig i de tankar som personerna i serien gav yttryck för, både vad gäller farhågor och förväntningar.

Det flesta platserna som skildras i programmet är välkända för majoriteten av den nuvarande personalen i Afghanistan och det är en speciell känsla att få se dem på tv med musik och snabba klipp.

Ökad insikt och förståelse
Överlag verkar de flesta på plats i Afghanistan eniga om att serien ger en god bild av läget och arbetsuppgifterna. För även om sex stycken 45-minutersavsnitt givetvis inte förmår ge en heltäckande bild av allt som händer så bidrar de till att markant öka insikten och förståelsen för den verksamhet som bedrivs dagligen av drygt 400 svenska och finska soldater på plats i norra Afghanistan.

Kapten Fredrik Bojerud
Press- och informationsofficer, FS14