Försvarsmakten på Rikskonferensen 2008

Säkerhetspolitik och försvarsfrågor står i centrum i Sälen under tre dagar, med start på söndag.

Deltar vid årets Rikskonferens gör en rad ledande politiker och representanter från en rad myndigheter och organisationer inom området. Från Försvarsmakten deltar bland andra ÖB Håkan Syrén, generaldirektör Marie Hafström och insatschef Anders Lindström.

Diskussion mellan försvarschefer
På temat Fortsatt försvarsreform – kritiska områden, talar ÖB på tisdagen. Senare väntar en diskussion mellan Håkan Syrén och hans kollegor Sverre Diesen och Juhani Kaskeala, Norge och Finlands försvarschefer.

Brett program
Programmet för årets konferens är brett. Diskussioner om klimatfrågan följs av ett seminarium om fredsfrämjande operationer. EU:s säkerhetspolitik blir belyst, liksom försvarsindustrin och krishantering. Konferensen avslutas på tisdag med flera programpunkter som behandlar händelseutvecklingen i Pakistan och Afghanistan.

Frihet och demokrati
Rikskonferensen arrangeras av Folk och Försvar, en partipolitiskt obunden sammanslutning av organisationer som har det gemensamt att de arbetar med frågor som rör Sveriges säkerhet, fred, frihet och demokrati.

Läs mer och se hela programmet på www.folkochforsvar.se

Per Norlin