Försvarsmakten i obalans

2008 blir ansträngande för Försvarsmakten. Det framgår av arbetet med uppdragsstyrningen för förbanden.– Vi har underskattat kostnaderna för att ställa om Försvarsmakten till ett insatsförsvar, säger produktionschef Jan Salestrand.

Det är en rad faktorer som varit svårbedömda vilket har medfört att kostnaderna underskattats. De främsta är:

  • ett nytt utbildningssystem, bland annat med en tredje termin där värnpliktiga anställs.
  • uppsättandet av förband med hög beredskap bland annat Nordic Battlegroup (NBG).
  • uppbyggnaden av kapacitet för och genomförandet av omfattande och komplicerade insatser långt från Sverige. Ibland i extremt riskfyllda miljöer.

Till detta ska läggas att de besparingar som pekades ut i försvarsförvaltningsutredningen inte har kunnat genomföras i den takt som planerats.

– Det finns en obalans i verksamheten, säger generallöjtnant Jan Salestrand. Det betyder att vi tvingas till omfattande ambitionssänkningar i verksamheten 2008. Förband i beredskap för insats och insatta förband prioriteras dock alltid.

Exakt vilka konsekvenserna blir är under slutlig beredning och nästa vecka skickas direktiv för de slutliga uppdragen ut till förbanden.