EU-beslut om insats i Tchad

På måndagen beslutade EU:s utrikesministrar att EU ska genomföra en insats i Tchad. Försvarsmakten fortsätter planeringen för transport till insatsområdet, men ännu är inga datum klara.

– Anledningen till att planeringen inte är klar är att EU-styrkans sammansättning blev fastställd i ett sent skede. Just nu jobbar vi tillsammans med insatsens operativa högkvarter i Paris för att fastställa datum för tilltransport för det svenska bidraget, säger Anders Lindström, Försvarsmaktens insatschef.

På grund av den begränsade infrastrukturen i Tchad är EU-styrkans uppbyggnadsfas ett svårt pussel där olika länders behov och resurser måste passas ihop.

Tchadstyrkan, TD01, består av 200 svenska amfibiesoldater. Dessutom bidrar Finland med strax över 60 soldater. Styrkan är färdigutbildad och väntar nu på att tranportplaneringen ska bli klar.

– Vi ser fram emot att få åka ner. Alla har utbildat sig med förväntningen att det blir en insats.  Så nu är det skönt att beslutet äntligen är fattat, säger Peder Olsson, chefen för den svenska Tchadstyrkan – TD01.