En historisk dag i Doboj, Bosnien

Vid en stor ceremoni överlämnades ansvaret för kontroll av militära transporter avseende personal, vapen och utrustning inom Bosnien från EUFOR till Bosnien själv. Detta har varit strängt kontrollerat sedan Daytonavtalet 1995 av IFOR, SFOR och sedan EUFOR. Detta är det första av fyra överlämnanden av ansvar som ska genomföras före sommaren 2008.

Vid en ceremoni överlämnades ansvaret för kontroll av militära transporter avseende personal, vapen och utrustning från EUFOR till Bosnien. Foto: Bo Westman

Deltog gjorde bland annat chefen för EUFOR, spanske generalmajoren Ignacio Martin Villalain, bosniska biträdande försvarsministern fru Marina Pendes samt bosniske stabschefen generallöjtnanten Sifet Podzic.

Ceremonin genomfördes vid det bosniska logistik högkvarteret, "Kasarna Vojvoda Radomor-Putnik" i Doboj.

Media var själklart på plats i detta historiska ögonblick.

Svenska deltagare var LOT Doboj som både representerade vid ceremonin samt ingick i EUFORs eskortstyrka mellan helikopterlandningsplats och bosniska garnisonen.

Bo Westman
EB07