Ekonomiskt läge får allvarliga konsekvenser

Det ekonomiska läget i Försvarsmakten var i fortsatt fokus när Folk och Försvars rikskonferens inleddes i Sälen på söndagen.– Det här får allvarliga konsekvenser för stora delar av vår verksamhet, sa ÖB Håkan Syrén vid en pressträff.

ÖB Håkan Syrén på Folk och försvars rikskonferens. Foto: Simon Rothstein/Försvarsmakten

Den ekonomiska obalansen för 2008 är i storleksordningen 1,5 miljarder kronor.
 
De ökade kostnaderna för att ställa om från invasions- till insatsförsvar kommer inte som en överraskning för Försvarsmaktens ledning. Det påpekade ÖB vid pressträffen på söndagseftermiddagen.

– Vi kan konstatera att det är dyrare att ha insatta förband ute än att ha dem hemma i Sverige och materielen i förråd. Dessutom ökar antalet soldater i utlandstjänst, vi har infört en tredje värnpliktstermin och vi har ökade säkerhetskrav på vår verksamhet, det kostar också pengar, säger Håkan Syrén.

Långtgående åtgärder
För att klara ekonomin kommer långtgående åtgärder att behöva vidtas, meddelar ÖB. Det handlar exempelvis om minskad flygtid, inskränkningar i övningar och mindre gångtid för marinens fartyg.

På tisdag får förbanden direktiv om hur de påverkas av de planerade åtgärderna. Klart är att förband i insats och beredskap inte berörs, meddelar ÖB.

– NBG har beredskap till den 30 juni. Det åtagandet kommer vi att fullfölja.

Omfördela 550 miljoner
Sedan tidigare har Försvarsmakten också begärt hos regeringen att få omfördela 550 miljoner från materielanslaget till anslaget för förbandsverksamhet. Det kan bli aktuellt att begära att få överföra ytterligare medel.

– Vi vill lösa det här genom ett fortsatt dialog med försvarsdepartementet, säger Håkan Syrén och fortsätter:
 
– Vi har inte begärt mer pengar för 2008 och kommer inte att göra det. Vi vill få omdisponera medel inom vår ekonomiska ram.

"Vi kan alltid bli bättre"
ÖB välkomnar att Ekonomistyrningsverket, ESV, får i uppdrag att stödja Försvarsmakten med att se över system och rutiner för planering, styrning, uppföljning och kontroll.

– Vi kan alltid bli bättre, och har sedan tidigare goda erfarenheter av samarbetet med ESV.

Per Norlin